Εριφύλλη Χ. 41 ετών
Μάρτιος 14, 2018

«Πιο όμορφο δώρα απ’ αυτό του ΕΜΕΙΣ, δεν μου έκανε ποτέ κανείς. ΜΑΝΟΥΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ!»

27 Δεκεμβρίου 2013, Στεφανία (Η μαμά της χειρουργήθηκε από την Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. το καλοκαίρι του 2013)